พื้น Polyurethane Self-Leveling  -  PU Mortar ( PU-MF Floors ) คือการการเคลือบพื้นด้วย PU Self-leveling ด้วยการปาดด้วยช่าง สามารถทำความหนา 5.0 – 10.0 mm. ระบบออกแบบไว้สำหรับการรับ Forklift Loading มากกว่า 5 ตัน พื้นสามารถปรับระดับคอนกรีตให้เรียบ แบบไม่มีรอยต่อ ระบบเหมาะสำหรับการใช้งานพื้นที่มีความชื้นสูงหรือเปียก พื้น PU-HF สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดี จึงนิยมใช้สำหรับพื้นในงานอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร และเครื่องสำอาง พื้นประเภทนี้รองรับมาตรฐาน GMP,  HACCP,  FDA

พื้นทีใช้งานพื้น PU Mortar

 
1. โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 
2. โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
 
3. โรงงานอุตสาหกรรมเวชกรรมและเครื่องสำอาง
 
4. โรงงานอุตสาหกรรมยา
 
5. ห้องเย็น

คุณสมบัติพิเศษพื้น PU Mortar

 
1. ความหนา 5.0 – 10.0 mm.
 
2. ผิวเรียบ ไม่มีรอยต่อ
 
3. สามารถรับ Dynamic Loading ( Forklift Load ) มากว่า 5 ตัน
 
4. มีความทนทานต่อการใช้งานสูง
 
5. มีความทนทานต่อความชื้นและน้ำ
 
6. มีความทนทานต่อสารเคมีสูง
 
7. สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรา
 
8. ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ -40 ถึง 130 องศาเซลเซียส
 
9. พื้นเป็นไปตามมาตรฐาน GMP , HACCP ,FDA
 

ดูข้อมูลติดต่อเราเพิ่มเติม

สนใจใช้บริการทำอย่างไร

สอบถามข้อมูลบริการ หรือต้องการติดต่อขอใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่  เบอร์ 061-8249764 คุณวาสนา | 094-9470888 คุณเสกสรรค์